Onze actuele prestaties

De energietransitie is in volle gang. We gaan van aardgas naar groen gas of stroom. Van ketel naar pomp. Van tanken naar thuis. We gebruiken steeds meer stroom en wekken zelf steeds meer stroom op. Ook bouwen we steeds meer wind- en zonneparken. Dit samen vraagt om een gigantische uitbreiding van ons stroomnet. Ook blijven we onze gasnetten optimaliseren. Zo staan we samen voor de grootste verbouwing ooit. Elk kwartaal publiceren wij onze cijfers over zonne- en windenergie, elektrisch rijden en groen gas. Zo laten wij de voortgang van de energietransitie zien.

18 miljoen m3
Groen gas
Status per 31-12-2023
Terug

Groen gas

Groen gas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas. Groen gas wordt schoon geproduceerd en is hernieuwbaar. Groen gas wordt nu vooral op grote schaal geproduceerd uit GFT-afval, rioolwater, mest en andere biomassastromen. Een nieuwe ontwikkeling is kleinschalige productie van groen gas uit mest bij de boer op het erf. Regionale netbeheerders houden bij hoeveel kubieke meter groen gas wordt ingevoed in het gasnet. In onderstaande figuur is te zien hoe de productie van groen gas zich ontwikkelt in de regio’s van Liander.