Noot 52 Overige bedrijfskosten

€ miljoen

2016

2015

Doorbelaste posten groepsmaatschappijen

13

10

Huisvesting en transport

6

7

Huren, leasen en pachten

38

40

Stafdiensten en ICT

41

44

Notaris- en adviesuitgaven

17

11

Precario en overige belastingen

1

1

Overig

7

10

   

Totaal

123

123

Doorbelaste posten groepsmaatschappijen betreffen met name interne ontwikkelprojecten op holdingniveau.