Klanten

Onze klanten rekenen op een feilloze energievoorziening. Zodat ze hun kop koffie kunnen zetten, online kunnen winkelen en veilig op weg kunnen. Maar ook als ze zelf energie opwekken of terugleveren, willen ze kunnen vertrouwen op een betrouwbare infrastructuur en goede service.

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen voor de stakeholder klant. Klanten hebben aangegeven de volgende onderwerpen van belang te vinden om terug te lezen in het jaarverslag: energietransitie, energieopwek en -opslag, veiligheid van infrastructuur, leveringsbetrouwbaarheid, innovatie, tarieven, slimme netten en klanttevredenheid. Deze onderwerpen zijn in dit onderdeel van het jaarverslag verwerkt.

Klanttevredenheid

Hoger dan een benchmark van Nederlandse netbeheerders
97 %
89 %

Uitvalduur elektriciteit

21,0 minuten
23,3 minuten

Digitaliserings-
programma's

95 % minimaal
8 %

Realisatie aanbiedplanning slimme meter

424.000 minimaal
428.000

Postcodegebieden met >5 storingen

16 maximaal
17

Top risico verlagende projecten

90 % minimaal
48 %