Disclosures impactmeting

In dit verslag rapporteren we over de door ons geïdentificeerde impacts van warmtenetten (hoofdstuk Klanten) en van Alliander Foundation (hoofdstuk Medewerkers). Daarnaast hebben wij in 2016 een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste impacts van alle activiteiten van Alliander. Onderstaande documenten bieden nader inzicht en onderbouwing van de in het jaarverslag opgenomen informatie.