Hoe wij waarde creëren

Ons proces van waardecreatie is erop gericht om de impact van onze bedrijfsactiviteiten voor al onze stakeholders te maximaliseren.

We zetten de bronnen en kapitalen die ons ter beschikking staan zo efficiënt mogelijk in. We richten ons daarbij op een zo groot mogelijke maatschappelijke bijdrage. Om te kunnen bepalen wat de maatschappelijke effecten van ons handelen zijn, hebben we in 2019 de waardeketen geactualiseerd. Dat heeft onder meer geleid tot herformulering van onze outputs (wat merken onze stakeholders), outcomes (onze waarde op de lange termijn) en impacts (belangrijkste maatschappelijke effecten). De outcomes zijn zo geformuleerd dat zij werkelijk waarde voor onze stakeholders vertegenwoordigen. Toelichting op de waarden op de lange termijn staat in de gelijknamige hoofdstukken in dit jaarverslag. Een compleet overzicht van de maatschappelijke impact van Alliander is te vinden in het hoofdstuk Belangrijkste maatschappelijke effecten.

Waardecreatiemodel

Het model hieronder is interactief. Door te klikken op een element, wordt de betreffende paragraaf of het hoofdstuk geopend. 

In de connectiviteitstabel maken we duidelijk hoe onderdelen als waarde, materiële thema's, indicatoren, doelen en resultaten, strategie en de bijdrage aan de Sustainable Development Goals met elkaar samenhangen.