Werken in coronatijd

Als netbeheerder zijn we verantwoordelijk voor de energievoorziening van 2,9 miljoen huishoudens en bedrijven. Onze activiteiten zijn onderdeel van de vitale infrastructuur in Nederland. De overheid heeft gedurende 2021 verschillende keren coronamaatregelen afgekondigd of herzien. Het was voor ons en voor onze klanten van belang dat de primaire werkzaamheden, zoals het verhelpen van storingen en plegen van kritisch onderhoud, zo goed mogelijk door konden gaan.

We zijn ons ervan bewust dat werken volgens de maatregelen veel van onze medewerkers vraagt. Medewerkers hebben in maart, juni en november meegedaan aan een onderzoek over hun welbevinden in coronatijd. Hieruit bleek dat collega’s gewend raken aan de (werk)situatie en tevreden zijn over de samenwerking en het uitvoeren van de werkzaamheden. De verbinding met het team en de organisatie lijkt zich te herstellen.

Hybride werken

De uitdagingen in de energietransitie vereisen een andere manier van werken. De productiviteit moet omhoog en we zullen onze tijd efficiënter moeten indelen. Zo houden we meer ruimte over om het werk te doen. De coronapandemie heeft ons laten zien hoe wendbaar we eigenlijk al zijn. In één online omgeving werken we apart en toch samen. We hebben echter ook gemerkt dat fysiek contact soms echt nodig is om het werk goed te kunnen doen. Hybride werken brengt het beste van deze twee werelden samen. Bij Alliander werken we fysiek samen waar dat nodig is en online waar dat kan. De aard van het werk en sociale binding zijn hierbij leidend.

Online werken kan overal en doen collega’s waar zij het meest prettig en efficiëntst werken: op kantoor, thuis of op een externe locatie. Teams zoeken samen naar de juiste balans tussen online en fysiek samenwerken.