Onze ambitie is ‘iedereen veilig thuis’. Dat geldt voor onze medewerkers, klanten, omwonenden en medewerkers van partijen met wie wij samenwerken. Veilig denken en handelen vinden wij vanzelfsprekend. Daarom werkt Alliander voortdurend aan veiligheid en doen we er alles aan om risico’s te beheersen in de techniek, onze werkprocessen, dataveiligheid en ons gedrag.

Gerelateerde onderwerpen

Dit hoofdstuk gaat over wat wij doen op het gebied van veiligheid, privacy en cybersecurity. De gerapporteerde informatie heeft betrekking op thema's die stakeholders belangrijk vinden. Daarbij dragen de activiteiten bij aan SDG's.

Materiële thema's

SDG’s

Klantgroepen

E) Veilig werken en een veilige infrastructuur
I) Dataveiligheid, privacy en cybersecurity

  

Klanten
Medewerkers

Doel en resultaat duurzame veilige werkomgeving

Lost Time Injury Frequency (LTIF)

2,6 resultaat 2021
 - 1 doelstelling 2021

1,8 in 2020

  • 1 Voor de prestatie-indicator LTIF wordt geen target vastgesteld. Dit is ingegeven door het feit dat het aantal ongevallen met verzuim idealiter "0" zou moeten zijn. We willen daarbij telkens een dalende trend laten zien.